» Regulamin

Kontakt

 • E-mail:biuro@homedecco.pl
 • Telefon603 565 484
  14 611 42 10
 • Godziny działania sklepupon.-piąt 9.00 - 17.00

Statystyka

 • Ilość produktów: 89
 • Ilość kategorii: 7
 • Ilość promocji: 5
 • Ilość nowości: 0
 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 48041 klientów
 • Sklep działa od: 10-10-2014

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
 • PayU

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO homedecco.pl
 
 
I. Definicje
1. Sprzedający: Paweł Bieniek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Homedecco Paweł Bieniek
ul. Karolina 7/70
32-700 Bochnia
NIP 868 105 93 16, REGON  123040412
Nr rachunku bankowego  03 1020 5558 0000 8402 3036 5745,
2. Konsument- osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu u przedsiębiorcy, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
3. Klient- Konsument lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej,
4. Sklep- sklep internetowy homedecco.pl , który prowadzi Sprzedający, dostępny pod adresem http://www.homedecco.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienie po dokonaniu Rejestracji,
5. Produkt- rzecz ruchoma, która stanowi przedmiot sprzedaży oraz jest oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu,
6. Zamówienie- deklaracja woli Klienta zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, precyzująca Produkt, sposób płatności, miejsce odbioru i formę jego dostawy,
7. Rejestracja- proces zakładania konta Klienta na stronie internetowej www.homedecco.pl Sklepu, polegający na wprowadzeniu danych Klienta niezbędnych do zakupienia Produktu, a w szczególności podanie indywidualnego Loginu w postaci aktywnego adresu e-mail oraz Hasła, składającego się z minimum 8 znaków, złożonych z liter (a-z lub A-Z) i cyfr (0-9), jak również podanie podstawowych danych personalnych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego Klienta.
 
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") odpowiada wymogom ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. tj.).
2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu homedecco.pl , sposób zamawiania i dostarczania Produktu, metody dokonywania opłat za Produkt, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania reklamacji, jak również warunki techniczne świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną pod adresem https://www.homedecco.pl
3. Regulamin jest dostępny dla każdego Klienta Sklepu, który jednocześnie jest zobowiązany do zapoznania się z nim oraz zaakceptowania jego treści, celem dokonania Zamówienia i Zakupu Produktu.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu w tym do przeglądania asortymentu Sklepu i składania Zamówień, są następujące:
- komputer z dowolnym systemem operacyjnym połączony z siecią Internet,
- komputer wyposażony w dowolną przeglądarkę internetową, obsługującą połączenia szyfrowane SSL, Java Script oraz pliki cookies,
- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
- posiadanie programu umożliwiającego otwieranie plików PDF
5. Przeglądnie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji, jednak przy składaniu Zamówienia na asortyment ze Sklepu Rejestracja jest konieczna.
6. Rozliczenia transakcji przelewem on-line przeprowadzane są za pośrednictwem systemu realizacji transakcji płatniczych PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000274399 , na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem internetowym www.payu.pl
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się odpowiednio właściwie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121 tj.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 tj.).
 
III. Rejestracja- tryb i warunki zawierania umowy o świadczenie usług
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedającym z chwilą zakończenia Rejestracji, po zaakceptowaniu Regulaminu przez Klienta oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania i właściwej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Proces Rejestracji przebiega w sposób następujący:
a) wypełnienie elektronicznego formularza, znajdującego się na stronie głównej serwisu poprzez podanie wymaganych danych zgodnych z aktualnym stanem:
- imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych/ nazwa (firma) i forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- adres zamieszkania osoby fizycznej/ adres siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- numer telefonu komórkowego osoby fizycznej/ numer NIP i  osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- adres poczty elektronicznej (e-mail),
* odnośnie osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej- dane osobowe wskazane powyżej odnośnie osób fizycznych, dotyczące osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
b) zapoznanie się z Regulaminem i dokonanie jego akceptacji,
c) podanie nazwy Klienta, która będzie widoczna dla każdego Użytkownika Sklepu po zalogowaniu się do Sklepu, a która nie może przybrać nazwy obraźliwej, nieobyczajnej, imienia, nazwiska, nazwy lub pseudonimu osoby powszechnie znanej,
d) podanie hasła, które będzie wymagane przy logowaniu się przez Klienta do Sklepu, które musi się składać z minimum 8 znaków, złożonych z liter (a-z lub A-Z) i cyfr (0-9),
e) potwierdzenie wprowadzenia prawidłowych danych w formularzu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
3. Klient ma prawo do Rejestracji jednego konta, dla tego samego adresu poczty elektronicznej.
4. Po Rejestracji w Sklepie homedecco.pl każdorazowe zalogowanie się w celu złożenia Zamówienia odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
5. Klient, który dokonał Rejestracji w Sklepie ma możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych funkcji Sklepu, w tym przede wszystkim składania Zamówień na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu.
 
IV. Przyjmowanie i realizacja Zamówień
1. Sklep homedecco.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet tylko na terenie Polski.
2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówień złożonych po godz. 20.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy odbędzie się następnego dnia roboczego, w godzinach pracy obsługi Sklepu, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 17.00.
3. Zamówienia należy składać w następujący sposób:
a) zalogować się na indywidualne konto Klienta w Sklepie,
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i kliknąć przycisk „Do koszyka”,
c) wybrać ilość zamawianego Produktu oraz sposób dostawy,
d) wpisać dane personalne Klienta oraz adres, na który ma być dostarczony Produkt,
e) wybrać sposób płatności,
f) kliknąć przycisk „Zakończ- złóż zamówienie”.
5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
 a) przy wybraniu sposobu płatności przy odbiorze- maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Klienta,
b) przy wybraniu sposobu płatności przelewem tradycyjnym- po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego za złożone Zamówienie,
c) przy wybraniu sposobu płatności w systemie płatniczym PayU- maksymalnie następnego dnia roboczego po autoryzacji płatności przez system PayU.
6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
7. W sytuacji, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Sprzedający zwróci w tym czasie, najpóźniej do 7 dni, otrzymaną od Klienta sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Klient ma możliwość, zamiast zwrotu pieniędzy, wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakupu zamiennego Produktu.
8. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w formie faktury VAT.
9. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona ilość Produktów, a realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu Zamówień na poszczególne Produkty, do wyczerpania zapasów.
 
V. Cena Produktu, koszty dostawy i formy płatności
1. Ceny Produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu homedecco.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt Zamówienia, tj. cena Produktu wraz z kosztem dostawy, wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Realizacja wysyłki Zamówienia w Sklepie homedecco.pl odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej .Decyzję o formie wysyłki Klient podejmuje w trakcie składania Zamówienia.
4. Jeżeli wartość Zamówienia przekracza kwotę wskazaną w kolumnie "Darmowa wysyłka od Zamówienia powyżej.....", opłata za dostawę zostaje pokryta przez Sprzedającego.
5. Sprzedający nie przewiduje możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego.
6. W Sklepie można dokonać płatności w następujący sposób:
a) za pobraniem- gotówką przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej.
b) przelewem- przesłanie należności na rachunek bankowy Sprzedającego: 03 1020 5558 0000 8402 3036 5745
- przy wyborze tej opcji, Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia; w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie oferta Sprzedającego nie jest wiążąca, a Zamówienie zostaje usunięte z systemu Sklepu,
c) za pomocą systemu PayU - po wybraniu tej opcji, Klient zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.
 
VI. Warunki reklamacji i gwarancji
1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, zarówno będącego Konsumentem, jak i niebędącego Konsumentem, w zakresie rękojmi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, będącego Konsumentem, jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu.
3. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli Produkt miał wadę, chyba że Sprzedający niezwłocznie wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
4. Klient ma prawo złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone przez sklep internetowy homedecco.pl są niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. Reklamację z tytułu niezgodności Produktu z umową należy złożyć w formie elektronicznej w wiadomości e-mail na adres biuro@homedecco.pl albo listownie na adres siedziby Sprzedającego: ul. Karolina 7/70
32-700 Bochnia
6. W reklamacji należy umieścić datę stwierdzenia wystąpienia wady lub niezgodności Produktu oraz opis zgłoszonych zastrzeżeń, jak również oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji, tj. wymiany Produktu na wolny od wady albo usunięcia wady.
7. Klient zobowiązany jest przesłać na koszt Sprzedającego reklamowany Produkt Sprzedającemu w związku ze złożoną reklamacją, na adres siedziby Sprzedającego:
ul. Karolina 7/70
32-700 Bochnia
8. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o okolicznościach budzących zastrzeżenie. Sprzedający homedecco.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej formie.
9. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania Klienta określonego w pkt 6 powyżej, będącego Konsumentem, pod rygorem uznania żądania za uzasadnione.
10. Uprawnienia Klienta, będącego Konsumentem, jak i niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne, nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, tj. w sytuacji, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją producenta, oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Sprzedający nie udziela osobnej gwarancji na jakiekolwiek oferowane w Sklepie Produkty.
 
VII. Rezygnacja z zamówienia i prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne i jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Produktu oraz oświadczenia listem poleconym przed upływem wskazanego terminu na adres siedziby Sprzedającego, podany w Regulaminie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
4. Klient niebędący Konsumentem, nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie ze wskazówkami podanymi powyżej, a zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
5. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu do momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (w całości lub w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży lub odpowiedniej części, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedającego.
 
VIII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
1. Sprzedający jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i został zarejestrowany pod numerem ............
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże podanie ich przy Rejestracji jest niezbędne do zawarcia transakcji i realizacji Zamówienia. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych w tym zakresie uniemożliwia korzystanie z serwisu.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez akceptację Regulaminu.
4. Klient ma prawo wglądu do udostępnionych danych osobowych w każdym czasie, nadto ma możliwość ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia ze zbioru danych Sprzedającego.
5. Dane osobowe podane przez Klienta są przechowywane i chronione przez Sprzedającego, nie są udostępniane żadnym podmiotom bez zgody Klienta. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z przeznaczeniem Sklepu homedecco.pl
6. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych tylko za zgodą Klienta wyrażoną za pomocą akceptacji klauzuli, umieszczonej przy formularzu rejestracyjnym.
7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera Sklepu oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) poprzez akceptację stosownej klauzuli. W dowolnym terminie Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera Sklepu oraz innych informacji handlowych.
8. W celu realizacji płatności w systemie PayU dane osobowe Klienta będą udostępniane PayU S.A., a w celu realizacji przesyłki mogą być przekazane właściwemu operatorowi pocztowemu.
 
IX. Postanowienia końcowe
1. Sprzedający ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail przypisanego do Konta Klienta o planowanych zmianach na 14 dni przed dniem wprowadzenia ich w życie.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne serwisu spowodowane przyczynami niezależnymi od Sprzedającego oraz wszelkie opóźnienia wynikające z awarii systemów bankowych. W powyższej sytuacji Zamówienia zostaną zrealizowane przez Sprzedającego niezwłocznie po usunięciu awarii oraz innych przeszkód.
3. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep homedecco.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu, mając jednak na uwadze, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu homedeccco.pl
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).